BLOG

สัมผัสใหม่อันอ่อนโยนของน้ำมันตะไคร้กรด citral ต่ำของ Alodia

ในอุตสาหกรรมสปาของประเทศไทย ตะไคร้ได้กลายมาเป็นกลิ่นยอดนิยม ด้วยกลิ่นที่มีความหอมสดชื่น จึงนำไปใช้กับน้ำมันนวดและสครับกันอย่างแพร่หลาย ตะไคร้จึงติดหนึ่งในสามของกลิ่นที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการสปา ทั้งน้ำมันนวดและสครับ จึงมีบทบาทสำคัญสำหรับการบำบัดไปทั่วประเทศ

Discover the Gentle Touch of Alodia's Low Citral Lemongrass Oil
อย่างไรก็ตาม หลังจากวิกฤตการณ์Covid-19 การฟื้นตัวของตลาดได้เพิ่มความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากสปาทั่วประเทศได้รับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แต่นักบำบัดไม่มีทีท่าที่จะเพิ่มขึ้นเลย และด้วยการที่มีนักบำบัดน้อยลงเมื่อเทียบกับก่อนโควิด นักบำบัดหลายท่านจึงต้องขยายการทำงานเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การทำงานที่มากขึ้นนี้จึงส่งผลนักบำบัดหลายท่านเกิดอาการแพ้ มีผิวหนังอักเสบจากตะไคร้ ปัญหานี้ไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงการดำเนินงานของธุรกิจสปาอีกด้วย
Discover the Gentle Touch of Alodia's Low Citral Lemongrass Oil
ด้วยความเข้าใจในสถานการณ์เหล่านี้ ทางอโลเดียจึงภูมิใจนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหา ด้วยน้ำมันจากตะไคร้ที่มีสาร citral ต่ำอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา การผสมผสานอันล้ำสมัยนี้ได้ทำให้มีปริมาณสารcitralเพียงแค่ 21%-24% เท่านั้น ซึ่งลดลงจากเดิมถึง 50% จุดประสงค์ในการลดสารcitralนี้มีเพื่อลดการเกิดผิวหนังอักเสบนั่นเอง
Discover the Gentle Touch of Alodia's Low Citral Lemongrass Oil

น้ำมันตะไคร้ที่มีสารcitralต่ำนี้ยังคงรักษากลิ่นที่หอมและมีคุณสมบัติเพื่อการบำบัดเหมือนน้ำมันตะไคร้แบบดั้งเดิมอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน น้ำมันตะไคร้แบบใหม่นี้ได้มอบความอ่อนโยนต่อผิวอีกด้วย การพัฒนาในครั้งนี้นำเสนอถึงความตั้งใจของเราในเรื่องของสุขภาพและความยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมสปา พร้อมไปกับวิธีแก้ปัญหาให้แก่นักบำบัดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของประสบการณ์ในสปา

เราขอเรียนเชิญสำหรับการพบทางออกและร่วมมือในการปกป้องทรัพย์สินอันล้ำค่าสำหรับอุตสาหกรรมของเรา และนั่นคือนักบำบัดนั่นเอง
สำหรับราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำมันตะไคร้ที่มีสารcitralต่ำ สามารถติดต่อเราได้เลย
ร่วมมือกัน เราสามารถรับประกันถึงอนาคตและสุขภาพที่ดีแก่สปาในไทย รวมถึงผู้ที่ทุ่มเทเพื่อให้เกิดสถานที่แห่งความผ่อนคลายและการฟื้นฟูต่อสุขภาพของคุณ

Discover the Gentle Touch of Alodia's Low Citral Lemongrass Oil

Discover the Gentle Touch of Alodia's Low Citral Lemongrass Oil

In Thailand’s spa industry, lemongrass has emerged as a favorite essence, captivating the senses of many with its refreshing and invigorating aroma. Widely used in massage oils and scrubs, lemongrass ranks among the top three scents preferred by spa-goers, for massage oils and scrub creams alike, playing a pivotal role in the therapeutic experience offered across the nation.
However, the post-Covid market resurgence has brought with it a significant challenge. As spas across most provinces experience a surge in clientele, the demand on therapists has never been higher. With fewer professionals available compared to pre-Covid times, many are now working extended hours to meet this increased demand. This strenuous workload has led to a concerning rise in cases of dermatitis among therapists, posing a risk not only to their health and well-being but also to the operational integrity of spa businesses.
Discover the Gentle Touch of Alodia's Low Citral Lemongrass Oil
Understanding the gravity of this situation, Alodia is proud to introduce a groundbreaking solution: our proprietary Low Citral Lemongrass Oil. This innovative blend has been meticulously developed to contain a 21%-24% concentration of citral, effectively reducing the content by 50% in the final product. This significant reduction in citral levels aims to minimize the risk of dermatitis.
Discover the Gentle Touch of Alodia's Low Citral Lemongrass Oil
Our Low Citral Lemongrass Oil maintains the cherished scent and therapeutic properties of traditional lemongrass oil while offering a gentler alternative that is kinder to the skin. This development represents our commitment to the health and sustainability of the spa industry, providing a solution that safeguards the well-being of therapists without compromising the quality of the spa experience. We invite you to embrace this innovative solution and join us in protecting the invaluable asset of our industry: our therapists. For pricing and further details on how Alodia’s Low Citral Lemongrass Oil can benefit your spa, please contact us. Together, we can ensure a thriving, healthy future for Thai spas and the dedicated professionals who make them a sanctuary of relaxation and rejuvenation.

Author

ALodia founder

Francois Muguet

Francois Muguet is the co-founder and director of Alodia. With over 20 years of industry experience, he loves to share his knowledge of essential oils and their applications in both spa treatments and everyday life.

Share this article on your social media: